ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿಯಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕೃಷಿಯಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳು

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸುವರ್ಣ ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆ
ಸುವರ್ಣ ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನಾ
ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ, ಬೆಳೆ ವಿಫಲಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ ರೈತರ ಕೈಹಿಡಿಯಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು , ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ , ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಯೋಜನೆ) .
ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯು ಕೃಷಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ( SHM ) ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಸ್ ಸ್ಟೇನಬಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ (NMSA) ನ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ವಾದ ಯೋಜನೆ. ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( PKVY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಹಳ್ಳಿ ಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಯನ್ನು ಮತ್ತು PGS ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಹೊಂದಿದೆ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್
ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಭಂದಾರಾನ್ ಯೋಜನಾ
ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಭಂದಾರಾನ್ ಯೋಜನಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ
ಎಸಿಎಬಿಸಿ ತರಬೇತಿ
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ (MANAGE) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೃಷಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕೇಂದ್ರ (ACABC) ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಂಡಾರಣ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಂಡಾರಣ
ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಮರದ ಹಸಿರುಮನೆ
ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಮರದ ಹಸಿರುಮನೆ
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top