ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಮುನ್ನಡೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕೃಷಿ ಮುನ್ನಡೆ

ಕೃಷಿ ಮುನ್ನಡೆ ಲೇಖನಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೃಷಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ
ಕೃಷಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ -ಒಂದು ಚಿಂತನೆ
ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ
ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಅವಶ್ಯ.
ಇರಲಿ ಕಾರ್ಯದಲಿ ಕ್ಷಮತೆ, ಚಿಂತನೆಯಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ
ಇರಲಿ ಕಾರ್ಯದಲಿ ಕ್ಷಮತೆ, ಚಿಂತನೆಯಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ
ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರದೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ
ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರದೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ
ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದೇ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯ ಬದುಕೇ
ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದೇ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯ ಬದುಕೇ
ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವಶ್ಯ
ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವಶ್ಯ
ಹಿಂಗಾರು ಹಿಪ್ಪುನೆರಳೆಗೆ ಬೂದಿ ರೋಗ
ಹಿಂಗಾರು ಹಿಪ್ಪುನೆರಳೆಗೆ ಬೂದಿ ರೋಗ
ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಊಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಕಿರು ಧಾನ್ಯಗಳು
ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಊಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಕಿರು ಧಾನ್ಯಗಳು
ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಹಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ
ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಹಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ
ಬರ ಬಂದಾಗ ದನ ಕಾಯುವವು
ಬರ ಬಂದಾಗ ದನ ಕಾಯುವವು
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top