ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿಯ ತತ್ವಗಳು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕೃಷಿಯ ತತ್ವಗಳು

ಕೃಷಿಯ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು
ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು - ಪರಿಚಯ
ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ
ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ತೊಟ್ಟಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಪದ್ಧತಿ
ತೊಟ್ಟಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಪಾಚಿ
ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಪಾಚಿ ಬಗ್ಗೆ
ಬೆರಣಿ ಗೂಡಿನ ಬೆಡಗು
ಬಹುಪಯೋಗಿ ಬೆರಣಿಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ. ಹಸಿ ಸೆಗಣಿಯನ್ನು ಕಲಸಿ ಮಿದಿಯುತ್ತಾ ತಪ ತಪ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ನೋಡಲು ಗುಂಡಗಾಗಿರುವಂತೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ.
ಅಜೋಲ
ಅಜೋಲ ಬಗ್ಗೆ
ಅಮಿತ ಬೆಳೆ
ಮಿತ ನೀರು ಅಮಿತ ಬೆಳೆ ಅನಂತ ಲಾಭ
ಖರ್ಬೂಜ
ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಡಿಯಿಟ್ಟ ಕೋಮಲ ಖರ್ಬೂಜ
ಬಿದಿರಕ್ಕಿ ಬೊಂಬಾಟ್
ಬಿಗುಮಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿದಿರಕ್ಕಿ ಬೊಂಬಾಟ್
ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ
ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top