ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ / ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು

ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು

ಬೆಳೆಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ.

  • ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು
  • ಬೆಳೆಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿತ್ತನೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಅನುಸರಿಸುವುದು.
  • ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣ,
  • ಕಾಲ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಕೊಡುವುದು
  • ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು
  • ಬಹು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಜೋಳ, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು
  • ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು.

ಮೂಲ :

ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಘಟಕ

ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಹೆಬ್ಬಾಳ

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ. ಬೆಂಗಳೂರು

3.08974358974
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top