ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಕೃಷಿ / ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನುನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಖುಷ್ಕಿ ಬೆಳೆಗಳು
ಖುಷ್ಕಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಏಕಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು
ಏಕಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಎರಡು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು
ಎರಡು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ತುಡುವೆ ಜೇನಿಗೊಂದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪೆಟ್ಟಿ
ತುಡುವೆ ಜೇನಿಗೊಂದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದಂಥ ಫಸಲು
ಎನ್.ಡಿ.ಹೆಗಡೆ ಆನಂದಪುರಂ ರೈತ ಗಜಾನನ ಗೌಡ ಅವರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಸಸ್ಯ ಕಾಶಿ
ವೆಂಕಟೇಶ್.ಸಿ.ಭೀಮಸಮುದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಱಸಸ್ಯ ಕಾಶಿ'ಯಾಗಿ ಅರಳಿರುವ ಕತೆಯಿದು.
ಕೃಷಿಯ ತತ್ವಗಳು
ಕೃಷಿಯ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಉತ್ಪಾದನಾ ಪದ್ದತಿಗಳು
ಜಲಾನಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಧೇಶವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸದ್ಭಳಕೆಯಿಂದ ಆಹಾರ, ಮೇವು, ಉರುವಲು ಮುಂತಾದ ಅವಶ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಒತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಠಶಾಲೆ
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು
ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸಮಗ್ರ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top