ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ರಚನೆಯು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು IT ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ, ಮತ್ತು ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

committee

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು / ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವಿವಿಧ ಮಿಶನ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

 

 

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ( ಡೈಟಿ )
ಹೆಸರುಸಚಿವಾಲಯ / ಇಲಾಖೆದೂರವಾಣಿ
Dr.(Ms.) Aruna Sharma
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಇ-ಮೇಲ್: secretary[at]deity[dot]gov[dot]in
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ +91-11-24364041(Office), +91-11-24363134(Fax)
ಡಾ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಇ-ಮೇಲ್: ajay[at]deity[dot]gov[dot]in
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

+91-11-24363114(Office)

ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧಾ ಮಿತ್ರ
ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ
e-mail: faoffice.deity[at]nic[dot]in
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ +91-11-24363097(Office)
ಶ್ರೀ. ರಾಜೀವ ಕುಮಾರ
ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಇ-ಮೇಲ್: rajiv.kmr[at]deity[dot]gov[dot]in
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

+91-11-24363078(Office)
+91-11-24363101 (Fax)

 

Shri Sanjiv Mittal
ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
e-mail: sanjiv[dot]mittal87[at]nic[dot]in
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ +91-11-24363075(Office)
+91-11-24363099(Fax)
Shri Rajiv Bansal
ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
e-mail: rajiv.bansal[at]nic[dot]in
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ +91-11-24363114 (Office)
+91-11-24363119 (Fax)
+91-11-26103345 (Residence)
ಡಾ ಡೆಬಾಶೀಶ ದತ್ತಾ
ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂಯೋಜಕ
ಇ-ಮೇಲ್: dutta[at]deity[dot]gov[dot]in
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ +91-11-24364321(Office)
+91-11-27321729 (Residence)
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಂ. ಬಾವೇಜಾ
ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂಯೋಜಕ
ಇ-ಮೇಲ್: bmbaveja[at]deity[dot]gov[dot]in
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ +91-11-24363071 (Office)
+91-11-26197820 (Residence)
ಶ್ರೀ. ಬಿ ಜೆ ಶ್ರೀನಾಥ
ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂಯೋಜಕ
ಇ-ಮೇಲ್:
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ +91-11-24368544 (Office)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ (ಎನ್ ಇಜಿಡಿ)

ಹೆಸರುಸಚಿವಾಲಯ / ಇಲಾಖೆದೂರವಾಣಿ
ಮಿಸ್ ರಾಧಾ ಎಸ್ ಚೌಹಾಣ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ
ಇ-ಮೇಲ್ : ceo[at]negp[dot]gov[dot]in
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, ಡೈಟಿ +91-11-3048-1637
ಶ್ರೀ. ವಿನಯ ಠಾಕೂರ
ನಿರ್ದೇಶಕ
ಇ-ಮೇಲ್: vinay[at]gov.in
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, ಡೈಟಿ

+91-11-24363114(Office)

ಶ್ರೀ ಅಕಿಲುರ ರಹಮಾನ
ಹಿರಿಯ ಸಲಹಾಗಾರ
ಇ-ಮೇಲ್ akilur.rahman[at]negp[dot]gov[dot]in
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, ಡೈಟಿ 011-30481-653 (Office)
ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಝಾ
ಹಿರಿಯ ಸಲಹಾಗಾರ
ಇ-ಮೇಲ್: bramhanand.jha[at]negp[dot]gov[dot]in
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, ಡೈಟಿ +91-11-30481655 (Office)
ಶ್ರೀ ತುಶಾರ ರೈ
ಹಿರಿಯ ಸಲಹಾಗಾರ
ಇ-ಮೇಲ್: tushar[at]negp[dot]gov[dot]in
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, ಡೈಟಿ +91-11-30481648(ಕಚೇರಿ)

ಮೂಲ : ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ

2.97101449275
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
Back to top