ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
 • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ

ರಾಷ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪಮೂಲಗಳೀಇಂತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವೇ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ರಾಷ್ತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಆಯಾ ರಾಷ್ತ್ರದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಆಟದ ಪಾಠದ, ಪಠ್ಯವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಷ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪಮೂಲಗಳೀಇಂತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವೇ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ರಾಷ್ತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಆಯಾ ರಾಷ್ತ್ರದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಆಟದ ಪಾಠದ, ಪಠ್ಯವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿದೆ.

ನಾಡಗೀತೆ, ತಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಸಾಭಿನಯಗೀತೆ ನೃತ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ಲಾಂಛನ,, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಹೂವು, ಇವುಗಳ ತ್ಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಶಃಅಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೃತ್ಯ

ಇದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ನೃತ್ಯವು ಇಂದು ಏರೀಬಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿದೆ. ನೃತ್ಯ ಎಂಬುದು ಶರೀರದ ಅಂಗಗಲು ಸಂಗೀತದ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಲನೆಗೊಳಿಸಿ, ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಭಿನಯ ಗೀತೆ, ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆಟದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾ: ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ, ಕುಣಿಯಲು ಕಷ್ಟಸಹಿಷ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ನರಸ್ನಾಯು ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆಟದ ಪಾಠದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ಈ ಆಟದ ಪಾಠವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀವನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಹಾಗೂ ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈದೇರಿಸುವಂತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅತಿಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ತಂಟ್ರವೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಓದುಗರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಯೋಗವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೀವಾಳದಂತೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ರೂಢಿಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೌಲ್ಯ ಶೀಕ್ಷಣ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯಲಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಲೂ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿ ಪದಕವಾಯಿತು ಕಲಿಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟದಿಂದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಟದ ಪಾಠದ ಗುರು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು.
 2. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ(ಜೀವನ ವಿಜ್ಞಾನ) ದ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 3. ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ಪಠ್ಯ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು.
 4. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದುಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವುದು.
 5. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಟಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು.
 6. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಶಾಲಾ ಹಾಜರಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
 7. ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವುದು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯನ್ನು ತರುವುದು.
 8. ವಿಶೇಷವಾಗಿಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸದೃಢವಾದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದು)
 9. ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
 10. ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು.
3.09345794393
ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಸಿ ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ
Anonymous Jul 27, 2017 03:48 PM

ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಛಣದ ಮಹತ್ವ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
Back to top