ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಶಿಕ್ಷಣ / ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲೆ / ವಿಶ್ವದ ಹೊಸ 7 ಅಧಿಕೃತ ಅದ್ಭುತಗಳು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ವಿಶ್ವದ ಹೊಸ 7 ಅಧಿಕೃತ ಅದ್ಭುತಗಳು

ವಿಶ್ವದ ಹೊಸ 7 ಅಧಿಕೃತ ಅದ್ಭುತಗಳು

ಪಿರಮಿಡ್
ಚಿಚಿನ್ ಇಟ್ಜಾದಲ್ಲಿನ ಪಿರಮಿಡ್
ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ದಿ ರಿಡೀಮರ್
ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ದಿ ರಿಡೀಮರ್ (1931) ರಿಯೊ ಡಿ ಜನೇರೋ, ಬ್ರೆಜಿಲ್
ಕೊಲೊಸಿಯಮ್
ರೋಮ್ನ ಕೊಲೊಸಿಯಮ್ (70 - 82 ಕ್ರಿ.ಶ) ರೋಮ್, ಇಟಲಿ
ತಾಜ್ ಮಹಲ್
ತಾಜ್ ಮಹಲ್ (1630 ಕ್ರಿ.ಶ) ಅಗ್ರಾ, ಭಾರತ
ಮಹಾ ಗೋಡೆ
ಚೀನಾದ ಮಹಾ ಗೋಡೆ (220 ಕ್ರಿ.ಪೂ ಮತ್ತು 1368 - 1644 ಕ್ರಿ.ಶ) ಚೀನಾ
ಮಾಚು ಪಿಚ್ಚು
ಮಾಚು ಪಿಚ್ಚು (1460-1470), ಪೆರು
ಪೆಟ್ರಾ
ಪೆಟ್ರಾ (9 ಕ್ರಿ.ಪೂ - 40 ಕ್ರಿ.ಶ.) ಜೋರ್ಡಾನ್
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top