ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಶಿಕ್ಷಣ / ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕ್ಷರತೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕ್ಷರತೆ

ಈ ಅಂತರ್ ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ (ಐ ಟಿ) ಸಾಕ್ಷರತೆ ವಿಭಾಗವು, ಅನೇಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚುಟುಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇ-ಆಡಳಿತ
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದಾ ಇ. ಜೊನಾಟ್
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದಾ ಇ. ಜೊನಾಟ್ (Ada E. Yonath) ರವರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಣಕಯಂತ್ರ
ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಗಳು
ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಗಳು
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿ (ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ) ಇಟ್ಟಂತಹ ತೆರೆದ ದಿನಚರಿ ಅಥವಾ ಡೈರಿಯನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಕ್ರಿಯಾರೂಪವೇ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡೆಸುವ ಕ್ರಿಯೆ. ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಬ್ಲಾಗರ್.
ಎಕ್ಸೆಲ್ 2003 ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳು
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ 2003 ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳು
ವರ್ಡ್‌ 2003 ರಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್‌ 2003 ರಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಖರೀದಿ
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಖರೀದಿ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್
ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು
Back to top