ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಶಿಕ್ಷಣ / ವಿಜ್ಞಾನ / ಬಾನು ಕ೦ಡ ಭೂಮಿ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Contributors DetailsThis Page is Created by   ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ವಿಶ್ರಾ೦ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು(ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫ೦ಡಮೆ೦ಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್(ಮು೦ಬಯಿ)ಮತ್ತು ಇ೦ಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ (ಬೆ೦ಗಳೂರು)e-mail- prvishwa@yahoo.co.in

Edited By Counts of Edit First Edit Last Edit
UERDS 1 Jul 26, 2016 12:21 PM Jul 26, 2016 12:21 PM
2.97727272727
Back to top