ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು / ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Project Manager
Vikaspedia portal
India Development Gateway (InDG) initiative
Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC)
Plot No : 6 & 7, Hardware park, Kancha Imarath, Raviryal (V & GP),
Maheshwaram (M),Srisailam Highway, Ranga Reddy district, Hyderabad 501 510
E-Mail: indg@cdac.in

 

Back to top