ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ

ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆ, 1929 ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲ್ಯ ಎಂದರೆಗಂಡಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಹೆಣ್ಣಮಗುವಿಗೆ ೧೮ ವರ್ಷ ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ವಯಸ್ಸು (ಪ್ರಕರಣ 2(a)).

ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆ, 1929 ರ  ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲ್ಯ ಎಂದರೆಗಂಡಿಗೆ  21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಹೆಣ್ಣಮಗುವಿಗೆ ೧೮  ವರ್ಷ ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ವಯಸ್ಸು (ಪ್ರಕರಣ 2(a)).
ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ   ಬರುವ ಅನೇಕರು  ಶೀಕ್ಷಾರ್ಹರಾಗುವರು,
ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಒಪ್ಪಂದಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು,  ನೆರವೇರಿಸುವವರು ,ಭಾಗಿಯಾಗುವವರು .ಅವರು ಕೇಳಗಿನಂತೆ ಇರುವರು :
  • ಒಬ್ಬಗಂಡಸು  ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ೧೮ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ೨೧ ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದರೆ ೧೫ ದಿನದ ವರೆಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆರೆವಾಸ ಅಥವ ೧೦೦೦ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ದಂಡ ಅಥವ ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು. (ಪ್ರಕರಣ 3).
  • ಒಬ್ಬಗಂಡಸು  ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ೨೧  ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ  ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದರೆ  ೩ ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆರೆವಾಸ  ಮತ್ತು ದಂಡ ಅಥವ ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು. (ಪ್ರಕರಣ 4 ).
  • ಒಬ್ಬವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಎಂದು ನಂಬಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆರೆವಾಸ ಮತ್ತು ದಂಡ ಅಥವ ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು. (ಪ್ರಕರಣ 5 )
  • ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ಅಥವ ಪೋಷಕರು ಮಗುವಿನ ಮದುವೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ಬೇಜಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರೆ ಅಥವ ಆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹನಾಗುವನು (ಪ್ರಕರಣ 6).

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಾ?

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು,  ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆ , 1929  ಪ್ರಕಾರ  ಯಾರಾದರು ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮದುವೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಅಥವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು  ದೂರು ನೀಡಿದರೆ, ಪೋಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ  ವಿಷಯವನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರಲ್ಲಿಗೆ  ಒಯ್ಯುವರು. ಅವರು ಮದುವೆ  ನಿಲ್ಲಿಸಲು  ತಿಳಿಸಬಹುದು.. ಅದು ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ.  ಅದನ್ನು    ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ    ಅವರಿಗೆ ೩ ತಿಂಗಳು ಸೆರೆವಾಸ ಮತ್ತು  ೧೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡದ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದು .ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವನ್ನು ಅದು ಆಗುವ ಮೊದಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಮಿತಿಯ ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ಆದ ಮದುವೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ  ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಮೂಲ: ಪೋರ್ಟಲ್ ತಂಡ 

3.0625
Manjunath H Feb 11, 2020 11:40 PM

ಸರ್ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತಡೆಯಲು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೋದಲೇ ದೂರ ಕೋಟ್ಟರ ಏನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳತಿರಾ ?
ಏಂಗೆಜ ಮಂಟ ಆಗಿದೆ ಆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳತಿರಾ?

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top