ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ

ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ-ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ-ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ

  • ಮಿಥ್ಯೆ: ಅಸ್ಪೃ ಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವು ಈಗ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ದಲಿತರು, ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸುಖ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಸತ್ಯ: ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೊದಲು ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅವಕಾಶದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ. ನಾವು ದಲಿತರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಡ ಪಂಗಡದ ಹಾಗೂ ಬಡ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಆಗುವ ತಾತಮ್ಯವನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೋಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಗಳಾದ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅತಿ ಹೀನವಾದ ಮಲಹೊರುವ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇದಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಸಬೇಕು.

ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ-ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಮಿಥ್ಯೆ: ಅಸ್ಪೃ ಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವು ಈಗ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ದಲಿತರು, ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸುಖ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಸತ್ಯ: ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೊದಲು ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅವಕಾಶದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ. ನಾವು ದಲಿತರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಡ ಪಂಗಡದ ಹಾಗೂ ಬಡ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಆಗುವ ತಾತಮ್ಯವನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೋಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಗಳಾದ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅತಿ ಹೀನವಾದ ಮಲಹೊರುವ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇದಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಸಬೇಕು.

ಮೂಲ: ಪೋರ್ಟಲ್ ತಂಡ

3.02380952381
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top