ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಶಾರೀರಿಕ ಶಿಕ್ಷೆ

ಶಾರೀರಿಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಬಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋವು ಕೊಟ್ಟು ಗಾಯ ಮಾಡದೆ , ತಪ್ಪು ತಿದ್ದುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುವರು

ಶಾರೀರಿಕ ಶಿಕ್ಷೆ
ಶಾರೀರಿಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಬಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋವು ಕೊಟ್ಟು ಗಾಯ ಮಾಡದೆ , ತಪ್ಪು ತಿದ್ದುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುವರು
ಅಪಾಯ
ಅದು ಮಗುವಿನ ಮನದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಳೆಯ ಮನದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ,ಭಯ ಮತ್ತು ಉಗ್ರತೆಯ ರೂಪ ಪಡೆಯುವುದು.
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top