ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಇಂಧನ / ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳು

ಸಮುದಾಯಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೀರಾವರಿ
ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ/ದೊಡ್ಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಐಎಸ್ಐ ಮುದ್ರೆ ಇರುವ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು 25% ರಿಂದ 30% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.ದೊಡ್ಡ ಕವಾಟವು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ/ಡೀಸೆಲ್ನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನ
ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನಗಳು
Back to top