ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಇಂಧನ / ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳು
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳು

ಈ ವಿಭಾಗವು ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪಗಳನ್ನು , ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆಯ ಘಟಕಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾಳಿನ ಇಂಧನ : ಲಿಥಿಯುಂ
ಬೊಲಿವಿಯ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಲಿಥಿಯುಂ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶಗಳಂತೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ವಾಗಬಹುದು.
ಎಲೆ ಎಲೆ ಎಂಥಾ ಸಾಧನೆ!
ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತಕ ಎಲೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕವೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಜಲಜನಕವೂ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಣು ಶಕ್ತಿ: ಥೋರಿಯಮ್
ಇಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ 200 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಅಣುಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲ ಅಣುಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
ಸೌರ ಶಕ್ತಿ
ಸೌರ ಶಕ್ತಿ – ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ಇದರ ಸಾರಾಂಶ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ
ಸೌರ ಶಕ್ತಿ – ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ಇದರ ಸಾರಾಂಶ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶೂನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಶೀತಲ ಕೊಠಡಿ
ಶೂನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಶೀತಲ ಕೊಠಡಿ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಲಿಥಿಯಮ್
ಲಿಥಿಯಮ್ ಎಂದರೆ
ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ನಾಳಿನ ಇಂಧನ : ಲಿಥಿಯುಂ
ನಾಳಿನ ಇಂಧನ : ಲಿಥಿಯುಂ
Back to top