ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಆರೋಗ್ಯ / ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ

ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಶಿಶು ಪಾಕಸೂತ್ರಗಳು
ಶಿಶು ಪಾಕಸೂತ್ರಗಳು
ಆಹಾರ ಆವಶ್ಯಕತೆ
ಆಹಾರ ಆವಶ್ಯಕತೆ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನದ ವರೆಗೆ ನೀಡಬೇಕು
ಆರು ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು
ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಮೈ ತಡೆಯಲು
ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಮೈ ತಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳು
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top