ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಆರೋಗ್ಯ / ಕೂದಲ ಆರೈಕೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕೂದಲ ಆರೈಕೆ

ಕೂದಲ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕವಲೊಡೆಯುವ ಕೂದಲು
ಕೂದಲು ಸೀಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕೂದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅದರ ತುದಿ ಸೀಳು ಬಿಟ್ಟು ಕವಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಲೆಹೊಟ್ಟು-ಆಹಾರಕ್ರಮ
ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಆಹಾರಕ್ರಮ
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಲವು
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಲವು
ಕೇಶ ಕಾಂತಿ
ಕೇಶ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಾಗಲಕಾಯಿ
ಕೂದಲ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಸರಳ
ಕೂದಲ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಸರಳ
ತಲೆಹೊಟ್ಟು
ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ, ಆಹಾರಕ್ರಮ
ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಕುರಿತು
ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಕುರಿತು
ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ
ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ
Back to top