ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಯಕೃತ್ತು

ಯಕೃತ್ತು ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಹೆಪಟಿಕ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲೋಪತಿ
ಕೆಲ ವಿಷಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಕೃತ್ತು ಹೊರದೂಡಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ, ಮಿದುಳನ್ನು ತಲುಪಿ, ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೆಪೆಟಿಕ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲೋಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ
ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ವೈರಾಣುವಿನಿಂದಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉರಿಯೂತವನ್ನೇ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ
ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಗೆಯ ಉರಿಯೂತ ಸತತ ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವೈರಸ್ಸುಗಳೂ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೈಪಟೈಟಿಸನ್ನು ಹೈಪಟೈಟಿಸ್ ಎ, ಬಿ. ಸಿ, ಇ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವ ವೈರಸ್ಸುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಡಬಹು
ಸಿರೋಸಿಸ್
ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮಚ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರು.
ಅಮಿಬಿಕ್ ರೋಗ
ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಎನ್ಟಮಿಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ ಎಂಬ ಪರಾವಲಂಬಿಯಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೀವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ಅಮಿಬಿಕ್ ಯಕೃತ್ತಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ
ದೇಹವು ಆಹಾರವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮಧು ಮೇಹ ಬಂದ ಮೇಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top