ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಎಂ.ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂ.ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್.ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ನೀಡಿಕೊಳ್ಲುವುದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲೇ ಒದಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಕಲೆ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತೀ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿವರಗಳು ಅಗತ್ಯ ಅವರು ಆಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೆ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು . ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೇ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯಸಹಾಯಕಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ತಜ್ಞರ ವಿಭಾಗವು ಎನ್ ಐಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಜನವರಿ 2011 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ತಜ್ಞರ ವಿಭಾಗವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತೀ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆ ಮಹಿಳೆಯು ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಅವಳೈಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೇ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಲೀ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುವಾಗಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಂಚಿತವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಜನಿಸಿದ ಮಗುವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೇ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಸ್ ಎಂಸ್ ಎಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರವಾನಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಎಂಸಿಟಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗಾಗಲೀ ನೀಡಿದ ಅನೇಕ ಸೇವಗಳನ್ನು ಸೇವೆ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡೀರುವ ಸೇವೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ರವಾನಿಸದ ಮಾಹಿತಿಯು ಯಾರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತಂತಾನೇ ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೂಲ: ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

2.8625
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top