ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಆರೋಗ್ಯ / ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ

ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿದೆ .

ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ
ಜಿಂಜಿವೈಟಿಸ್‌ ಅಥವಾ ಒಸಡಿನ ಉರಿಯೂತ ಎನ್ನುವುದು ಪೆರಿಯೋಡಾಂಟಲ್‌ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತ.
ಡಿ ಎಮ್
ಡಯಾಬೆಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಿಸ್ ಒಂದು ಅಸಹಜತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ( ಗ್ಲೂಕೋಸ್) ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಇನಸುಲಿನ್ ಪ್ಯಾಮಕ್ರಿಯಾಸನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನು. ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು
ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ
ಬಾಲ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ
ಬಾಲ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ
ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಉಪಯೋಗಗಳು
ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಉಪಯೋಗಗಳು
ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ
ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ
Back to top