ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮರೆತ ಪ್ರವೇಶಪದ

ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಪದವನ್ನು ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್‌ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಹಸ್ಯಪದವನ್ನು ಬದಲಿಸ ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸವನ್ನು (ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಡಿದ ಮೇಲ್‌ ಐಡಿ) ಕೊಡಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಇ ಮೇಲ್‌ ಐಡಿಗೆ ರಹಸ್ಯಪದ ಬದಲಿಸುವ ಲಿಂಕ್‌ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಇಮೇಲ್‌ ನಿಮಗೆ ಬರದೇ ಇರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
  • ನಿಮ್ಮ ಜಂಕ್‌/ ಸ್ಪಾಮ್‌ ಫೋಲ್ಡರ್‌ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿ
  • ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್‌ ಐಡಿ ಸರಿಯಿದೆಯೇ ನೋಡಿ
  • ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ

 
(ಅಗತ್ಯವಿರುವ)
ಕೆಳಗೆ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ (ಉದಾ: ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್‌ ಐಡಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ) site administration ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Back to top