ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / poll / ದಿನ ನಿತ್ಯದ ನಡಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ದಿನ ನಿತ್ಯದ ನಡಿಗೆ

ದಿನ ನಿತ್ಯದ ನಡಿಗೆ ಇಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ

ಹೌದು
ಇಲ್ಲ
ಹೇಳಲಾಗದು
ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು :
9 people have voted on this poll.
Back to top