ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / poll / ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಬಳಕೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಬಳಕೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಉತ್ತಮ

ಹೌದು
ಇಲ್ಲ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು :
5 people have voted on this poll.
Back to top