ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ

ಕ್ಲೇಮುದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ

ಅನುಬಂಧ-1ಎ

ಕ್ಲೇಮುದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ

(ಗ್ರಾಮದ 70 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯೋಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದೃಢೀಕೃತವಾಗಬೇಕು)

ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್

ಫೋಟೋ ಅಂಟಿಸುವುದು

ಹೆಸರು         :

ಗಂಡನ ಹೆಸರು :

ಮನೆ ನಂ      :

ವಯಸು      :

 

ಗ್ರಾಮ         :

ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀ._______________________ ಇವರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು ____ ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯು ಮೂರು ತಲೆಮಾರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ  ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಹಿ

ಮೂಲ : ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

3.10344827586
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top