ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

_____________ತಾಲ್ಲೂಕು, ___________ಹೋಬಳಿಯ ________________ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀ______________________________________ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಾಯ _____ ಆದ ನನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ,

ಸದರಿ _______________ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು _______ನೇ ಇಸ್ವಿಗಿಂತ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೆ ವಾಸವಿದ್ದು __________ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ____ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವು _______________ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.__________ ರಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ____________ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ.  ಇದರ ಚೆಕ್ ಬಂದಿ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ –

ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ –

ಉತ್ತರಕ್ಕೆ –

ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ –

ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮೇಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಾಸಿಗಳ (ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವ) ಅಧಿನಿಯಮ 2006 ರಂತೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.  ಈ ಮೇಲಿನ ಚೆಕ್ ಬಂದಿಯಂತೆ ಇರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ/ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ/ಧಕ್ಕೆ/ಹಾನಿ ಯಾಗದಂತೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಗ್ರಾಮ:

ಸ್ಥಳ:

ದಿನಾಂಕ:                                                   ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ

ಮೂಲ : ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

3.02272727273
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top