ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು / ರಾಷ್ಠೀಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ರಾಷ್ಠೀಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ

ರಾಷ್ಠೀಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಠೀಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ರಾಷ್ಠೀಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ  ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
BPLಕಾರ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್. ಆರ್ .ಇ.ಜಿ.ಎ. ಕಾರ್ಮಿಕರು . ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು , ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ                ಈ ಸರಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರೂ30/-ಪಾವತಿಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ 5ಜನ ಕುಟುಂಬ  ಸದಸ್ಯರು ರೂ30000/-ರವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದ್ದು . ಸರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ನಿಗದಿತ ವಲಯ ಆಸ್ವತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ  ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು . ಇದರ ಬಗೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಛೇರಿ ಬೇಟಿ ಮಾಡಿ .
ಈಕಾರ್ಡಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
1]  ಕುಟುಂಬದ ಐದು ಸದಸ್ಯರು [ಗಂಡ . ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಮೂರು ಜನ ಅವಲಂಬಿತರು] ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ರೂ30000/-
2]ಪ್ರತಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ,
3] ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
4]ಉಚಿತ ಹೆರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಹಾರೈಕೆ ಉಚಿತ
5] ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ನೋಂದಾಯಿತ ಆಸ್ವತ್ರೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಒಳರೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ರೆ ಸೌಲಭ್ಯ
6]ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ  ಶುಲ್ಕ ರೂ30/-  ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
7]ಈವಿಮೆ ಯೋಜನೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಗದು ಪಾವತಿ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಡಲಾಗುವುದ್ದು .
ಈಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು
೧] ಆಸ್ವತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರರೋಗಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ ವಿಲ್ಲ .
೨]ಜನನದಿಂದ ಬಂದ  ಕಾಯಿಲೆಗಳು
೩]ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು , ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಬಂಜೇತನ
೪]ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದ್ದು

3.07058823529
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top