ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು / ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ (ಕೇಂ.ಪು.ಯೋ)(50:50)
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ (ಕೇಂ.ಪು.ಯೋ)(50:50)

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ (ಕೇಂ.ಪು.ಯೋ)(50:50)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿವಾರು ಬೇಕಾಗುವ  ಅಗತ್ಯವಾದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ  ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅ.

ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳು

ಎರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್

 

1

ವೈದ್ಯಕೀಯ

 

ರೂ.7500.00

2

ತಾಂತ್ರಿಕ

 

ರೂ.7500.00

3

ಪಶು ವಿಜ್ಞಾನ

 

ರೂ.5000.00

4

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ

 

ರೂ.4500.00

5

ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್

 

ರೂ.2400.00

ಆ.

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್  ಗಳು

 

 

6

ಮೆಡಿಕಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕ, ಪಶು ವಿಜ್ಞಾನ, ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ. (3 ವರ್ಷ   ) /ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಂ. (2 ವರ್ಷ   ),      ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಎಂ.ಬಿ.ಎ. (2 ವರ್ಷ   ) ಸಮಾನಾಂತರ, ಬಯೋಸೈನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್  ಗಳು

ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್

ರೂ.5000.00

ಮೂಲ : ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,ಮಂಗಳೂರು

2.91891891892
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top