ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಶಿಕ್ಷಣ / ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲೆ

ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕಿರುಪರಿಚಯ
ಅಯ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕಿರುಪರಿಚಯ
ಆಟದ ಮೂಲಕ ಪಾಠ
ಆಟದ ಮೂಲಕ ಪಾಠದ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಗುವಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವೂ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅನುಚ್ಛೇದ 21 ಎ, 24 ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ 39 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಗೇಮ್‌
ನಿರಂತರ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಗೇಮ್‌ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮೇಜು
ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಜನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸುವುದು
ಅಶಿಸ್ತು
ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು
ಕಾರ್ಟೂನ್
ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ
ಕೈಪಿಡಿ
ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಷಾ ರವರ ಹೆಸರಾಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು-: ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಏಕಮೇವ ಭರವಸೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುವಂತೆ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿದೆ .
ಚತುರ ಸಮಸ್ಯೆ
ಹತ್ತು ಸಾಧಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top