ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಗೀತಾ

ಕೇಜರಿ ಮರ ಮತ್ತು ಬಿಶ್ನಾಯ್ ಜನಾಂಗ
ಕೇಜರಿ ಮರ ಮತ್ತು ಬಿಶ್ನಾಯ್ ಜನಾಂಗ ಕುರಿತು
ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಜೋಡಣೆ
ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಜೋಡಣೆ
ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಲಂಬಾಣಿಗರ ಕಲ್ಪನೆ
ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಲಂಬಾಣಿಗರ ಕಲ್ಪನೆ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಲಂಬಾಣಿಗರ ಮದುವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಲಂಬಾಣಿಗರ (ಬಂಜಾರರ) ಮದುವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನಾಡ ಹಬ್ಬ
ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಬೊಂಬೆ ಸಂಭ್ರಮ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು
ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹಾತಿರಾಮ್ ಬಾವಾಜಿ
ಹಾತಿರಾಮ್ ಬಾವಾಜಿ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ
ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು.
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top