ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಅನುಬಂಧ - 1

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ತಾಳೆ ಪಟ್ಟಿ,ಉಪಕೇಂದ್ರದ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿ (ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು)

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ತಾಳೆ ಪಟ್ಟಿ

ಉಪಕೇಂದ್ರದ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿ :

(ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು)

1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ :

ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು

ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ

2.            ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ :

ಇಲ್ಲಿ ಂಓಒ ಇದ್ದಾರೆಯೇ/ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆಯೇ/ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ

ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯಕಿ ಇದ್ದಾಳೆಯೇ ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ

3.            ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು (Iಟಿಜಿಡಿಚಿsಣಡಿuಛಿಣuಡಿe)

ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆಯೇ ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ

ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ

ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾದ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಇದೆಯೇ ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ

ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುಶ್ಯಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ

ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮಾಪನ ಯಂತ್ರ (ಃ.P. ಚಿಠಿಠಿಚಿಡಿಚಿಣus) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೇಜು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ

ಕ್ರಿಯಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣ (Sಣeಡಿiಟizeಡಿ) ಯಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ

ತೂಕ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ

ಆಆ ಏiಣsಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ

4.            ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳು :

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.

ಈ ಭೇಟಿಯ ದಿನ ಮತ್ತು ವೇಳಸ ನಿಗದಿತವಾಗಿರಬೇಕು.

ದಿನದ 24 ಘಂಟೆಗಳ ಕಾಲವು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು.

ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಆದವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಾಯಿಲೆಗಳಾದ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ. ಹೌದು/ಇಲ್ಲ.

ಮಲೇರಿಯಾ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ರಕ್ತಲೇಪನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಈ ಕೇಂದ್ರ. ಹೌದು/ಇಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕ ನುಂಗುವ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಿರೋಧ್‍ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

3.01111111111
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top