ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : Review in Process

ಹಿರಿಯನಾಗರೀಕರ ಕಲ್ಯಾಣ

ಈ ವಿಭಾಗವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು, ನೀತಿಗಳು, ಕೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೨/೩ ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಶೇ ೯೦-೯೫% ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಬಹುಪಾಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಲಂಬನೆಯು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ೨೦೦೧ನೇ ಇಸವಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ೧.೮ ಲಕ್ಷ ವೃದ್ಧ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ೩.೫ ಮಿಲಿಯನ್ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
Back to top