ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನುಗಳು

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನುಗಳು ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನುಗಳು ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನುಗಳು

3.0306122449
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ May 06, 2017 12:58 AM

ತಂಬಾಕು ಡಿವಿಸನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳ ಸಮಾನ ವೇತನ ಸಮಾನ ಕೂಲಿ ಕೊಡುತಿಲ್ಲ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top