ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / ಸಮಾಜಿಕ ಅರಿವು / ವಿಧಾನಸೌಧ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಪತ್ರ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ವಿಧಾನಸೌಧ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಪತ್ರ

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವು ಸಮಿತಿಯ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವು ಸಮಿತಿಯ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ ೧೦-೦೧-೨೦೧೧ರಂದು ಸಂಜೆ ೫.೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ವಾರ್ತಾಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ರಚಿಸಿರುವ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3.0198019802
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top