ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ಕೃಷಿಜ್ಞಾನ

ಕೃಷಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಬಾಳೆ
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬಾಳೆಯಂಥ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಎಲ್ಲೇಡೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.
ದ್ರಾಕ್ಷಿ
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಹನ್ನುಗಳಲ್ಲೊ೦ದು
ಎಮು
ಎಮು ಹಕ್ಕಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದೆ
Back to top