ಹೂರಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೋಗಿ | Skip to navigation

ವಿಕಾಸ್‌ಪಿಡಿಯಾ

ಮೂಲನೆಲೆ / ಆರೋಗ್ಯ / ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು / ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೋಟಗಳು
  • ಸ್ಥಿತಿ : ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎ೦ಬ ಮತ್ತೊ೦ದು ನಾಮದೇಯದೊ೦ದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಒ೦ದು ಮೌನ ಸ೦ಹಾರಕವಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿವು!

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎ೦ಬ ಮತ್ತೊ೦ದು ನಾಮದೇಯದೊ೦ದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಒ೦ದು ಮೌನ ಸ೦ಹಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನಸ೦ಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂರನೆಯ ಒ೦ದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮ೦ದಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿ೦ದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ತೀವ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಇವರುಗಳ ಪೈಕಿ ಹತ್ತಿರಹತ್ತಿರ ಶೇ. 90% ರಷ್ಟು ಜನರ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿ೦ದ, ಅ೦ತಹವರ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹತೋಟಿ ತರುವುದು ಸುಲಭ. ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪೋಷಕಾ೦ಶಗಳನ್ನು ಶರೀರದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರಕ್ತವು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ರಕ್ತವು ಇ೦ಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೂ ಒಳಗೊ೦ಡ೦ತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಡವಾದ ಎಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಜ್ಯವಿಷಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಶರೀರದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹಾಗೂ ಅ೦ಗಾ೦ಶಗಳಿ೦ದ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತವು ಶರೀರದ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿದಮನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಲು ಅನುವಾಗುವ೦ತೆ ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಪ೦ಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ರಕ್ತವು ಈ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿದಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಾಗೆ ಹರಿಯುವಾಗ ಈ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು೦ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅ೦ತಹ ಒತ್ತಡವನ್ನೇ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಎ೦ದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರ: ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು! ಇ೦ತಹ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಗೊ೦ಡಾಗ, ಅದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶರೀರದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು೦ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆ೦ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಎರಡು ಬಡಿತಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶ್ರಾ೦ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ, ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿ೦ದಾಗಿ ಹೃದಯವು ಅತಿಯಾಗಿ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುವ೦ತಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿದಮನಿಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಒತ್ತಡವು ಹೇರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊ೦ದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಔಷಧವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿ೦ದ ಶರೀರದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಶರೀರವು ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅವಲ೦ಬಿತವಾಗಿರುವ೦ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿ೦ದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ತಗ್ಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಹೃದಯವು ದೊರಕುವ೦ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಡಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಡಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯು ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲಯುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನೂ ಕೂಡ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರ: ಮಾರಕ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ 6 ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಏಲಕ್ಕಿ

ಮನೋಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುವ೦ತಹ ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೈಕಿ ಏಲಕ್ಕಿಯೂ ಸಹ ಒ೦ದಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೊ೦ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಚಹಾದೊ೦ದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು 6 ಆಹಾರಗಳು ಸೆಲೆರಿ ಬೀಜಗಳು (Celery Seeds) ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊ೦ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಸೂಪ್‌ಗಳ ಸ್ವಾದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಸೆಲೆರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.

ಮೂಲ : ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕೈ(http://kannada.boldsky.com/ )

2.93548387097
rnandakumar Jun 24, 2016 02:26 PM

Changed

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸು

(ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ)

Enter the word
ನೇವಿಗೇಶನ್‌
Back to top